nibiru.hu

 

 


Veritas Vincit!

Honlapom folyamatosan
építés alatt. (v 0.4.56)

Nyitóoldal, változásokInformatikaPolitika, közélet Magyar SzívvelEgészségSzabadidő, hobbiTudományEgyéb írások

Érdekesség - Az agyféltekék játéka                                                                          2007.11.23

Barátaim oldalai


Az agyféltekék játéka

(Egy a neten terjesztett érdekes kép működésének magyarázata )

A baloldali képet elektronikus levélben kaptam, származása ismeretlen. Zseniális alkotás, bár nem az aminek a hozzá fűzött magyarázat állítja. Az eredetileg mellékelt szöveg szerint nem kell más tenned, csak ránézni, és megmondja melyik agyféltekéd a domináns egy adott pillanatban, vagy úgy általában véve. Azt állítja, hogy ha a sziluettet az óra járásával megegyező irányban látod forogni, akkor a jobb, ha pedig azzal ellentétesen, akkor a bal agyféltekéd az uralkodó. Legtöbben az óramutató járásával ellentétes irányban (balra) látják forogni a női alakot.

Bevallom, felületesen vizsgálva, én is megettem a dolgot elsőre. Tény, hogy az agyunk sokszor játszik velünk, de itt egészen másról van szó, mint az agyféltekék dominanciájáról. Nem zárom ki persze teljesen, hogy a látványt az agyféltekék is meghatározzák valamelyest, de a képet alaposabban megvizsgálva egy sokkal logikusabb magyarázatot találtam a dologra.

Nincs benne semmilyen átverés. Ez egy folyamatos animált GIF kép, mely 34 kockából áll. Vagyis nem arról van szó, hogy a kép időnként irányt vált, vagy hasonló. Azokat, akik ezt gondolják, a Windows operációs rendszer csapta be, mely időnként ráfigyel a merevlemezen lévő pagefile-ra, ami miatt a processzort annyira lefoglalja egy pillanatra, hogy a GIF kép megjelenítése megtorpan. Ilyenkor a kép helyzetétől függően az animáció újraindulásakor az agyunk alkalmazkodik az éppen látott látványhoz, és a forgásirány megfordulhat.

Magyarázat a kép működésére

Mivel a testrészek átfedése nincs kontúrozva, az alakot balra és jobbra is láthatjuk forogni. Azért láthatják legtöbben balra forogni, mert az alatta lévő árnyék íve a balra forgás árnyéka. Aki a képet jobbra látja forogni, a forgásirányt azonnal megváltoztathatja, ha az alatta lévő árnyék ívét leköveti a szemével.

A másik kardinális pont a nő sarka. Hátulról nézve a nőalak nem a talpán forog, hanem egy kissé a külső lábélén. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha a képet animált formában nézzük, a dolog szinte észrevehetetlen, de az agyunk a teljes animációt észleli és feldolgozza.
Véleményem szerint az agyunk tudat alatt pontosan tisztában van azzal, hogy külső lábélen nem lehet balra forogni, ezért aztán ha a nőalak sarkára, lábfejére koncentrálunk, a forgás jobbra fordul.

Érdekes, ha a sziluett sarka és annak árnyéka közé bambulunk be, akkor a perifériás látásunkkal azt észleljük, hogy a nő nem forog, hanem ide-oda lóbálja a lábát. Ez abból adódik, hogy mind az alatta lévő árnyékot, mind pedig a lábfej helyzetét érzékeljük. Az agy reagál minderre, ezért amikor a nő sarka és annak árnyéka távolodik, a fejünkben jobbra lóbál, amikor pedig közeledik, balra lóbál.

Tehát a dolognak van köze az agyunkhoz, de nem annyira a féltekékhez, mint inkább a szemből érkező ingereket az empirikus evidenciák alapján értelmező részéhez. Magyarul a jelenségnek inkább van köze a bal agyféltekénk mindenre értelmet, logikus magyarázatot kereső természetéhez, mint bármi máshoz. A jobb agyféltekénk az csak bámul kifelé és röhög az egészen. :D

Ezért ha valaki pontosan akarja tudni hányadán áll az agyával, és tud angolul, az ne a képet bámulja, hanem végezze el inkább ezt a tesztet. Ez a személyiség-jegyekből következtet az agyféltekék dominanciájára.

Jó, vagy rossz?

A világnak melyben élünk, lényege a dualitás. S bár úgy van felépítve, hogy a bal agyféltekének nagy szerepe jut a túlélésben, de csak a bal és a jobb agyfélteke harmonikus egyensúlya biztosítja igazán a boldog életet. Amikor valaki számol, beszél, akkor a bal agyféltekéjét használja. Amikor pedig képekben gondolkodik, fantáziál, élvezi a virág illatát, akkor a jobb agyfélteke az ami ezt lehetővé teszi.

Ha valaki úgy érzi, hogy túl domináns valamelyik agyféltekéje, ne csüggedjen, mert mindkettőt lehet fejleszteni.

Túl erős a bal agyféltekéd? Használd többet a képzeleted! Próbáljunk meg elképzelni valamit. Például, hogy egy ismeretlen helyen, az erdőben mendegélünk, és nézzünk körül. Vagy képzeletben fessünk egy festményt egy sosem látott tájról. Gondolatainkban érezzünk az ecsetvonásokat, tapintsuk meg a vásznat, érezzük a festék szagát. Vannak tréningek is. Vegyél részt egy jobbagyféltekés rajztanfolyamon! (Lásd a cikk végén.)

Túl erős a jobb agyféltekéd? Nos, igen ritka, hogy valaki erre panaszkodjon, de aki mégis, annak nyelvtanfolyamot, vagy egy Carnegie-féle vagy más hasonló kommunikációs tréninget ajánlok.

Ha boldogságra vágyunk, nincs jó vagy rossz félteke. Egyébként pedig érdemes átgondolni, hogy szükséges-e a változás számunkra. Ne feledjük, hogy semmi sincs véletlenül. Az sem, ha valamelyik féltekénk dominánsabb, és az sem, ha végül úgy döntünk, hogy ezen változtatni szeretnénk.

A jobb és bal agyfélteke különbsége

Mindannyiunkban ott vannak a bal és a jobb agyféltekében "raktározott" tulajdonságok. Az ember személyisége a két alapvető személyiségjegyi csoportból ötvöződik.  Személyiségünkben a két agyfélteke hol segíti, kiegészíti egymást, hol pedig úgy tűnik, mintha harcolnának egymással, bá ez utóbbi érzés inkább a racionalitás és az érzelmek harca. Megpróbáltam az emberi személyiség elemeit az agyfélteke dominanciára kihegyezni. Kissé hosszúra sikeredett, de írás közben mindig eszembe jutott valami új.

A balkezesek agyában bizonyos irányítási funkciók a jobb oldalra kerültek, ugyanakkor az is előfordul, hogy közvetlenebben elérnek egyes régiókat a jobb oldalon. A lényeg, hogy  valamilyen ismeretlen okból ők másképpen vannak "huzalozva" mint a jobbkezesek, ami miatt gyakran nem csak motorikusan, de mentálisan is másképp funkcionálnak. Ez viszont nem azt jelenti, (amit egyébként én is sokáig hittem) hogy a jobb és a bal agyfélteke funkciója náluk fel van cserélődve! A leírtak tehát - és ez lényeges - a balkezeseknél is ugyanúgy vannak.

Jobb és bal A bal a racionalitás és a számítás. A beszéd mestere. A jobb az érzelmek és metakommunikáció. A bal a nyers észlelet, és annak analitikus feldolgozása. A jobb az intuíció és hatodik érzék. A bal az anyag, a jobb a szellem. A bal agyfélteke logikus, elemző. Egyenletek, képletek, rend és törvények. A jobb pedig kreatív, szabad lélek. A bal a programozó matematikus, a kézzelfogható, jobb a kézügyes, a képzelet, a fantázia. A bal a mérnök, a jobb a feltaláló és a művész, akinél hirtelen beugrik a megoldás, vagy  meglátja a szobrot a kőben. A bal neveket ad a természetben található tárgyaknak és vegyileg elemzi őket. A jobb meglátja az arcokat és más formákat a csempéken, sziklaalakzatokban. A bal a tanulás, a jobb a megértés. A bal a "digitális" a jobb az "analóg" gondolkodás. A bal az egó lakhelye, a jobbnak nincs rá szüksége, hogy a világ felé megnyilatkozzon. A bal a valóság és szuperrealizmus, a jobb a szürrealizmus és az absztrakciós képesség. A bal a mennyiség és pontosság, a jobb pedig a minőség és esztétika. A bal a tudományos, a racionális, a jobb a néma filozófus. A bal a félelem, a rettegés. Ez az egyetlen érzelemtípus, ami az ő sajátja. A jobb agyfélteke kíváncsisága és nyugalma az ami átsegíti a balt a félelmein.

A bal ateista, sőt ha nagyon domináns, akkor antiteista, a jobb ezzel szemben tudatában van a transzcendeciának, ezért nem foglalkozik vele különösebben. Mivel azonban a bal retteg a haláltól és az elmúlástól, ezért a vallást az identitása (egó) részévé teszi. Sőt, a súlyos bal dominancia tipikus személyisége a hittérítő, akinek a tevékenysége valójában egy folytonos önigazolási kényszer. Istenről alkotott elgondolását valójában saját magának akarja igazolni, és arra keres visszajelzést. A baldomináns hittérítő mániákusan térít, mert legbelül azt hiszi, hogy ha minél több ember osztja az ő hitét, akkor neki van igaza. A bal a "hiszem ha látom" a jobb pedig az "én látom, te pedig majd megérted barátom". A bal repülőre ül, a jobb magától szárnyal. A bal az apróságokat, részleteket elemzi, a vizsgálat tárgyát elválasztja a környezetétől. A jobb az egészet nézi, és intuitív módon, egyszerűen csak fölfedezi az összefüggéseket. A bal csinálja a rendet, a jobb pedig meglátja. Pontosabban a bal igyekszik létrehozni a maga káoszát, melyet "rend"-nek nevez, s melyben eligazodni képes, a jobb pedig ösztönösen meglátja a rendet a káoszban. Ezért a bal a könyvelő, a jobb pedig a feltaláló. A bal mindenben értelmet, mindenre magyarázatot keres, megszállottja a válaszoknak. A jobb készen kapja őket. A jobb az érzelmek a költészet, a festészet, a filozófia és minden mögött. A bal folyton stratégiákat épít, listákat gyárt, számol és analizál. A jobb agyfélteke viszont nem érti, hogy mi ez. Untatja. A bal azonban igyekszik mindig  változatlan körülményeket teremteni, hogy megőrizze a dominanciáját, mert zavarják a számára érthetetlen érzelmek jobbról. Talán az egyetlen helyzet, amikor a bal visszavonulót fúj, az amikor a jobb szerelmes! A bal megpróbálja racionalizálni a helyzetet. Megpróbálja megérteni, hogy mi történik, de végül kénytelen föladni, s mire újból észbe kap, már késő. :)

A jobb elraktározza és sok év múlva is felismeri az arcokat, felidézi a pillanatok érzelmeit, illatokat, hangulatokat. A bal pedig beszél róluk. A bal agyfélteke ilyenkor a jobb tolmácsa.
A bal tervez, dolgozik, szórakozik, a jobb pedig észreveszi a naplementét (akár munka közben is), és újra meg újra megcsodálja. A bal az aki szaporítja az állatokat, a jobb pedig  aki beszél hozzájuk, tolmácsa, a bal agyfélteke segítségével. A bal minden tevékenysége eltervezett, a jobb pedig spontán. A bal befelé dolgozik (gyűjt) zavarja a nyugalom. Egyszerre csinál ezer dolgot. Lételeme a pezsgés, folyton valami input kell neki. Haverok, buli, Fanta. A bal társasági lény. A jobb szereti a magányt, zavarja a zaj, lételeme a csend. A bal elemzi a művészeteket (költészet, képzőművészet, zene, stb.), a jobb pedig érzi őket. A zene külön kiemelendő. A bal csak hallja a zenét, a jobbra ezzel szemben intenzív hatással van, ami a hangulatunkat, sőt az egész érzelemvilágunkat befolyásolja, azon keresztül pedig a testünk működését is meghatározza. (Ezen alapszik a zene- és hangterápia.) A bal komoly, előítéletes, statikus. A jobb nyílt, felületes, dinamikus. A bal higgadt, logikus, a jobb heves, impulzív. A bal vezet, irányít, uralkodik. Hatalmas vállalatokat igazgat. A jobb hagyja a dolgokat kialakulni. A bal stratégiákon dolgozik, a jobb a kínálkozó lehetőségeket veszi észre és használja ki. A balnak nincs humorérzéke, a jobb vicceket gyárt. A bal folyton akadékoskodik, a jobb csak "akar" valamit. A bal a szorgalom a jobb az alkotás. A bal a keret a jobb a kép. A bal a számok és betűk, a jobb a képek és szimbólumok világában van otthon. A bal lineáris, a jobb korlátlan. A bal érzékeli az időt, a jobb nem. Ezért a bal  kínosan pontos, vagy inkább korán érkezik, a jobb pedig folyton elkésik. Ugyanezért a bal a múltban és a jövőben van, a jobb számára pedig nincs is idő, mert nem tudja értelmezni. A jobb számára minden most van, vagy nem létezik. A jobb érzékeli a teret a bal nem. A bal rövidlátó a jobb távollátó. A bal a férfi a jobb a nő. A bal a felnőtt, a jobb a gyermek. A bal a hűség és az erkölcs, a jobb az érzékek bűvölete.

A bal zár, a jobb nyit. A bal befelé dolgozik, a jobb kifelé. A bal zárkózott, introvertált, a jobb nyílt, extrovertált, empatikus. A bal ügyesen szűri az információt, ezért nem fárad el. A jobb önmagából ad, de feltétel nélkül befogadó, ezért elfárad a túl sok külső információtól. A bal stresszes, a jobb "laza". A bal gondolati formát ad az anyagnak (memória, a külvilág leképezése), a jobb pedig anyagi formát ad a gondolatoknak (művészetek). Ez érdekes módon fordítva is igaz, mert amit a jobb elképzel, azt a bal megvalósítja, végrehajtja. A bal az anyagot érti, a jobb a formát. A bal fekete-fehér, szögletes és kemény. A jobb színes, szagos, ízletes, ívelt és lágy. A bal igen és nem. A jobb számára nincsenek eldöntendő kérdések.

A bal átalakít, a jobb megőriz. A jobb a tenger mellett sétál, vagy fut, a bal a hegyeket mássza meg. A bal meghódítja az ismeretlent, a jobb felfedezi. A bal életrajzokat, háborús dokumentumokat olvas, a jobb sci-fit. Amikor a bal olvas, a jobb azt is elképzeli. A bal a televíziót nézi, a jobb a halakat az akváriumban. A bal terjeszkedő, leigázó, uralkodó, tanuló. A jobb védekező, gondoskodó,  befogadó, tanító. A bal a nekem, nekünk. A jobb a neki, nekik. A bal gátakat épít a jobb hidakat. A bal háborúzik, a jobb pedig békére vágyik. A bal a földön jár, a jobb a fellegekben. A bal pragmatikus, a jobb idealista. A bal pesszimista, a jobb optimista.

Bal agyféltekés, ugyanakkor rengeteg külső ingerrel bíró világunkban az útonjáró emberek egy része kényszert érez, hogy elvonuljon a Himalája barlangjaiba, és más rejtett helyekre, hogy ott a civilizációtól távol kifuthassák magukat a bal agyfélteke folyton járó kerekei, és a jobb agyfélteke képzetei. Hogy ilyen módon végre szóhoz jusson a  félelem és ítélkezés nélküli jobb agyfélteke, a bal pedig megtanuljon figyelni. Hogy végül kialakuljon a kettő egyensúlya.

Még annyit, hogy korunk túlélő bajnoka az erősen bal agyféltekés ember. A pörgős, törekvő/törtető irányító, önző személyiség, az anyag, és az anyagiak megszállottja. A tipikus MLM ember. Szegény.

A harc

Mint azt írtam az elején, az agyféltekék néha harcolnak is egymás ellen. Egy szórakoztató példa erre:Feladat: mond végig egymás után a szavak színeit, anélkül, hogy megakadnál.
Nem az írott szöveget kell olvasni!  A dolog rendkívül egyszerűnek tűnik, pedig korántsem az. A jobb agyfélteke próbálja kimondatni a ballal a szó színét, de a bal  ragaszkodik a leírt szó elolvasásához!


Nibiru 2007.11.23

(Részben újraírva, frissítve 2008.06.21)


Kapcsolódó honlapok és cikkek

Jobb agyféltekés rajztanfolyam (izgi!) Itt is azt találsz, ha netán betelt volna.
Jobb agyféltekés rajztanfolyam gyerekeknek

Jobbos vagy balos az agya? (Az index.hu-n megjelent cikk ezzel kapcsolatban)
Titkok, balról
Összehangolt működés és EEG
Zeneterápia 1 2 3
Fájdalomcsillapító helyett zeneterápia
Okosbaba
 

 

                                       Copyright (c) nibiru.hu  - Minden jog fenntartva. A felhasználási feltételekről itt olvashatsz.