nibiru.hu

 

 


Veritas Vincit!

Honlapom folyamatosan
építés alatt. (v 0.4.56)

Nyitóoldal, változásokInformatikaPolitika, közélet Magyar SzívvelEgészségSzabadidő, hobbiTudományEgyéb írások

Új rendszerváltás - Az Új Rendszerváltás egy  lehetséges forgatókönyve            2007.06.12

Barátaim oldalai


Az Új Rendszerváltás egy lehetséges forgatókönyve

(Ez az írásom része a Gondolatok egy új rendszerváltáshoz c. összeállításnak.)


A jelenlegi pártos rendszerben elképzelhetetlen a tiszta demokrácia, mert az a legkülönbözőbb trükkökkel, pénzekkel, és más módszerekkel befolyásolható az emberek ellenében. A cél tehát egy felelős, pártok nélküli képviseleti demokrácia megteremtése. Ehhez a rendszert törvényesen, a saját jogi kereteihez alkalmazkodva kell belülről lebontani. Azok akik tiszta szívű, segíteni vágyó emberek, akik nekilátnak majd ennek a munkának, tagjai lesznek a megalakuló nyitott mozgalomnak.

A mozgalom


Az új rendszerváltás mozgalom elindítói olyanok lehetnének, akiknek elege van az igazságtalanságokból, a pártokból, és a  vicsorgó globalizmusból. Akik szerint az ember fontosabb a profitnál. Olyanok, akik rájöttek már, hogy a pártok csak arra jók, hogy megosszák az embereket, és hogy a pártok felett álló pénzhatalmak pontosan erre is használják őket, fenntartandó az emberekben az "ennél nincs jobb" demokrácia illúzióját. Akik belátják, hogy ez a megosztottság a nemzet számára nem lehet jó semmilyen körülmények között. És végül olyanok, akik kellő alázattal tudnak lenni a másik ember véleménye iránt, feltéve persze, hogy az alapkérdésekben megegyeznek.

Egy mozgalom, melynek tagjai rá tudják venni az embereket, hogy újraalkossák a szabadelvűség által szétrombolt közösségeiket. A családot, a falut, stb. Ahol figyelnek egymásra az emberek és nem mennek el a másik baja mellett, hanem segítséget nyújtanak, megbeszélik a közös problémákat és megodást is hoznak. Olyan emberek volnának képesek a mozgalmat elindítani és működtetni, akik képesek megértetni az emberekkel, hogy bennünk a változás, csak neki kell látni. Olyan emberek, akik képesek a közösségi akaratot, vagy tudatot szavakba önteni és tartós társadalmi szerződéseket összehozni.

Akik persze nem képesek egymásra figyelni, a közös cél érdekében egyeztetni és akár egyéni áldozatokat is hozni, azokkal nem lehet valódi demokráciát építeni. Nem is érdemes megpróbálni, különben mindig lesz közöttük, aki majd önjelölt főokosként irányításra, vagy egy  hagyományos, tekintélyuralmi rendszer kialakítására , Uram bocsá' pártalapításra, azaz megosztásra törekszik. A demagógokat távol kell tartani magunktól, mert az új rendszer kialakítása nélkülük sem lesz könnyű, velük viszont lehetetlen. Aki nem képes létezni anélkül, hogy szerepelne, aki nem tiszteli a másik embert, azzal nem szabad szóba állni, különben már a kezdet kezdetén össze fog omlani az egész. Ha ellenben sikerül kialakítani egy valóban Kerek Asztalt, egy új rendszer, a tiszta demokrácia születik meg majd a szemünk előtt.

A kialakuló mozgalomban az új rendszerről nyílik majd vita, és végül az ott elhangzott és elfogadott alapelvek képezik majd a magját annak az anyagnak, melyet a később megszülető alapítvány népszerűsít majd az emberek között.

Az alapítvány

A mozgalom létszámától és az elvi anyag készenlététől függően megalakul a Független Magyarok Alapítvány, (FMA) vagy akármi is legyen majd a neve. Az alapítvány a mozgalom résztvevőit fogná össze, azokat, akik részt tudnának és szeretnének venni az új demokrácia kialakításában. Az alapítvány központjában néhány ember dolgozna, akik semmi mást nem csinálnak majd, csak az információáramlást biztosítják a tagok között, intézik a nyomdai ügyeket, terem bérléseket, és egyéb napi feladatokat. Az alapítvány célja a mozgalom indulásakor kialakított, és folyamatosan változó anyag népszerűsítése egyszerűsített és teljes formában egyaránt. Az alapítvány hangolja majd össze az új rendszerváltásért önzetlenül tenni vágyók munkáját, és vezeti a nyilvános, és elektronikus naplót, melybe minden új életképes javaslat bekerül. A munkacsoportok rendszeresen országos szavazásokat tartanak a javaslatokról.

Az alapítvány működési költségét a tagság és az FMA-hoz csatlakozó független állampolgárok, a támogató, vagy pártoló tagság adnák össze. Tekintve, hogy nem kampányirodáról, vagy egy hatalmas vízfejről lenne szó, ez lényegében filléres összeget  jelentene évente személyenként. Az FMA bankszámláján lévő aktuális egyenleg, az oda befolyó pénzek és a költségek elszámolása teljesen nyilvános lenne, azt bárki nyomon követhetné aki regisztrálva van az alapítványnál.

A cél egy abszolút tiszta és független, a pártok nélküli demokráciát megalapozó információs és cselekvési lánc felépítése, mindenféle hierarchia nélkül. A tagság a biztonság érdekében kizárólag ajánlásos alapon szerveződik, de az addig már  beindult,  már létező közösséket is ajánlhatnának új tagokat.

Az alapítvány működése

Az FMA-t az induló csapat hozná össze. A regisztráció az első időkben kizárólag az induló csapaton keresztül, tagi ajánlással, majd bemutatkozással történne. Minden ilyen bemutatkozás nyilvános lenne a tagok számára és a tagságot a jelenlévők szavazata erősítené meg. Új tag a tagság kihirdetése után csak bizonyos idő elteltével, pl. 1 hónap múlva nyerné el az ajánlási és szavazási jogokat. Addig a többi, az új tagot még nem ismerő embernek van ideje utána nézni, hogy kiről van szó. Ez idő alatt bármely tag (beleértve a pártoló tagokat is) jelezheti, ha olyan adatok jutnak a birtokába, ami a teljes jogú tagságot megakadályozhatja. A tagság megszűnését jelentenék a múltban elkövetett  elkövetett vagyon, vagy személy elleni bűncselekmények, akár elévültek, akár nem, valamint a közösségeket romboló, egoizmust erősítő, vagy társadalmilag káros (pl. kábítószert népszerűsítő) szervezetek munkájában való részvétel, vagy azok támogatása bármilyen formában.

Csak a teljes tagsággal rendelkezők bírnának szavazati joggal. A pártoló tagok is szavazhatnának, az ő szavazatukat is nyilvántartanánk, és ha jelentősen eltérnek az eredmények a rendes tagság szavazataitól egy kérdésben, akkor a témát újra vitára bocsátanák. Az alapítványnál zajló szavazások és minden közösségi tevékenység is teljesen nyilvános volna, a majdani demokráciában megvalósítandó elveket alapul véve.

Az FMA a továbbiakban úgy fejlődne tovább, hogy "mindenki hozna magával még egy embert", vagy többet, baráti körtől függően. Bekerülni csak egy másik rendes tag (vagy egy működő közösség) ajánlásával lehetne, elkerülendő a régi rendszer haszonélvezői által küldött téglák, provokátorok és más nem kívánatos személyek esetleges bomlasztó tevékenységét. A személyes felelősségvállalás az ajánlásnál nagyon fontos, mert ez lenne az a szűrő, ami lehetetlenné tenné a bomlasztók, a nem közénk való emberek bekerülését. Az ajánlásokat nyilvántartanánk. Amennyiben utólag bármikor kiderülne, hogy egy beajánlott személy nem méltó a bizalmunkra, úgy törölnénk a taglistáról az adott személyt, az alatta lévő teljes ajánlási lánccal együtt, és az őt beajánló tagot is, kivéve, ha a beajánló indítványára kerül törlésre a kérdéses személy. Kissé talán drasztikusnak tűnhet, de  működőképes. Ez azonban nem következik be, ha a tagok nem ajánlanak be fűt-fát az alapítványba, csak akinek 100%-ban meg vagy győződve az értékrendjéről. Az FMA gyors szervezeti felépülése tehát kevésbé fontos, a hangsúly itt a tagság megbízhatóságán lenne. Nem olyan nehéz ez, hiszen a saját baráti körében mindenki tudja, hogy kik azok a megbízható, hazaszerető egyenes gerincű emberek, akikre számíthat a saját közössége, és Magyarország bármi történjék is.

Az FMA tagjai elsősorban internetes kommunikációs formákat használva lennének összeköttetésben egymással. A polgári körök annak idején ezt igényelték, a Demokráciaközpont azonban szűrte az információkat. Csak azt továbbították, amit ők jónak láttak. Az FMA nem a szűrő, hanem a pumpa, a szív szerepét lesz hivatott betölteni.

Ha megfelelő számú tagságot sikerült összegyűjteni, az FMA -nak két választása van. Vagy egy demokratikus belső működésű, lapított hierarchiájú ideiglenes jellegű, választási pártot alapít az FMA tagokkal, mint szavazókkal, szakértőkkel és aktivistákkal a hátában, és nekiáll lebontani  a nem demokratikus pártok alkotta rendszert belülről, vagy széles bázisú erős civil szervezetként kívülről áll neki a munkának. Ez utóbbi ideális esetben  hamarabb hozna eredményt, de pártként nem lehetene elhallgatni minket, ahogy azt manapság teszik a civil szféra szinte egészével.

Az Utolsó Magyar Párt *

A pártként való működésnek az a kétségtelen előnye a civil szervezetként való tevékenykedéshez képest, hogy a kényesebb információkhoz könnyebb hozzájutni.
Ha a tagság a pártalapítás mellett dönt, az csak azzal a céllal jöhet létre, hogy demokratikus  eszközökkel döntse meg a pártos demokráciát mint rendszert, hogy aztán megvalósítva az új rendszerváltást, végül ő maga is megszűnhessen, és a demokrácia új keretek között működhessen tovább az emberekért, az ő akaratukból és részvételükkel.

Az Utolsó Magyar Párt (UMP) a programját az FMA tagságával szorosan együttműködve alakítaná ki, amit társadalmi szerződés szentesítene. A program kialakításához az FMA az emberekkel való szélesebb körű (nem csak a tagságot érintő) közvetlen párbeszéd eszközét is felhasználná. (A Fidesz Nemzeti Konzultációja volt hasonló kezdeményezés, amely azonban nem volt más, mint egy szokásos választási kampányelem, és soha nem is akart több lenni annál.) Az UMP hatalomra kerülve az új fajta tiszta, participatív demokráciát valósítaná meg. 

Az UMP az FMA tagok által befizetett összegekből működhetne. A párt gazdálkodása teljesen nyitott maradna, követve az FMA szellemét, és a megvalósítandó demokrácia alapelveit. A párt kasszájába befizetett adományok és tagsági díjak felhasználását az interneten fillérre követhetővé kell tenni, immáron nem csak a tagság, hanem bárki számára. Az UMP pártként lenne bejegyezve, jelöltjei az UMP jelöltjeiként indulnának, de a párt nem klasszikus értelemben vett pártként, hanem elsősorban szervezési segítséget, információs csatornát, és hátteret jelentene a tagok számára. Az információk, ötletek továbbításáért, a kommunikáció biztosításáért felelős csoport magja a régi FMA-ból nőne ki. Az FMA persze nem szűnne meg, továbbra is megmaradna a tagság fórumának. Az FMA tagsága határozná meg az UMP-ben a nemzetért dolgozók feladatát.

Az UMP tagjainak sorába kizárólag feddhetetlen személyek kerülhetnének be, azok is csak ajánlással, hasonló módon az alapítványhoz. Az FMA szabályzatának elfogadása lenne az UMP-ben történő tevékenység feltétele. Az UMP irányítási szerkezete nem a hagyományos és alkalmatlan piramis, hanem a lapos, hókristály formát követné. Ez a modell a később kialakítandó demokráciában is alkalmazható lenne. A jelenlegi pártok úgy működnek, hogy a piramis csúcsa el van szigetelve a párt többi részétől. Lényegében a csúcson döntik el, hogy mi a követendő irányvonal, és a szervezet végrehajtja azt. Az FMA tagságának napi szinten történő összehívása nem lenne megvalósítható, ezért a tagság által kijelölt célok felé történő mozgás mikéntjéről az UMP tagok dönthetnének. Az  UMP szervezetében a tagok közös (akár napi) szavazással mondanának véleményt arról, hogy mi legyen, és amit a szervezet egyszer demokratikusan eldöntött, az egész párt azt viszi tovább, teljes együttműködéssel. Az egyén döntési szabadsága párt formában még nem támogatható, mert az esetleg félresikerült egyéni akciók miatt a pártot egészében, majd azon keresztül az FMA-t magát támadnák meg az ellenkező szándékú erők, és az pillanatok alatt széteshetne.

Az UMP kizárólag olyan embereket indítana a következő választáson, akiket a saját körzetükben mindenki ismer, s aki mind emberileg, mind pedig szakmailag megfelelnek a tisztségre. A párt választási szlogenje egyszerű: szavazzon ránk, aki nem akar többé pártokat látni.

Hatalomba kerülve az UMP vállalja a meglévő rendszer emberivé alakítását, az Új Rendszerváltást. A pártok nélküli, új demokratikus rendszer megszületése kapcsán az UMP elvei beépülnek az alkotmányos keretekbe. Az országgyűlés megszavazza a pártok felosztalását. Ezzel együtt az UMP mint párt is feloszlik, és új választások történnek. A párt részére az FMA által korábban működtetett nyilvános kommunikációs csatornák megmaradnának, sőt kibővülhetnének, hogy az emberek bármikor ellenőrizhessék az országban zajló folyamatokat, és hogy a csatornákon keresztül eljuttathassák ötleteiket, javaslataikat a "hókristály" szervezeti formán  belül a megfelelő helyre. Az ország építéséhez pedig bárki csatlakozhatna, akinek megvalósítható ötletei, ahhoz illő szakmai tudása van, és bírja az iramot. 

***

Az új rendszer működésének alapjait már az FMA keretein belül el lehetne kezdeni lerakni.
A folyamatba bárki bekapcsolódhatna. A párttá alakulás után ez a vita folytatódna a legszélesebb körben. Az új demokrácia végleges szabályait sem valamiféle hatalmi elit dönti el, hanem mindenről ügydöntő népszavazás dönt majd. Csakúgy mint később minden lényeges kérdésben.

A folyamatos népszavazásokkal megvalósított demokrácia egyik legfontosabb első döntése az új alkotmány, az Emberek Alkotmánya lesz majd. A magyar történeti alkotmányosság szépségéről olyan sokan írtak már, hogy erre most külön nem térek ki, de minden elfogulatlanság nélkül mondhatom, hogy annál jobb alapot keresve se találunk az Emberek Alkotmányához.

Az FMA civil szervezetként 

A legegyszerűbb persze az lenne, ha az FMA nem alakulna párttá, hanem mint országos mozgalom, mint megkerülhetetlen civil erő keverné a kártyákat, magyarul azt a pártot támogatnánk egy-egy kérdésben, amely az embereknek kedvező döntéseket hoz. Ezzel azonban van egy alapvető baj. Hosszú távon egy ilyen szervezet elkerülhetetlenül  elveszíti civil jellegét és valamilyen "mozgalom" nevű, kifejezetten politikai szervezetté válik, akár akarja, akár nem. Az ilyen kezdeményezéseknek mindig az lett a vége, hogy a szervezet aktívabb tagjai csatlakoznak a hozzájuk legközelebb álló politikai tömörüléshez, a szervezet pedig végül eltűnik a süllyesztőben. Célszerű tehát, hogy a mozgalom egy az új rendszert megvalósító célzott tevékenységű párttá nője ki magát, vagy ha ezt a tagság nem akarja, akkor is az események független, ám érdemi irányítója maradhasson.
Ez úgy érhető el, ha a szervezet nyilvános választási szerződést köt egy általa kiválasztott párttal, mely a biztos szavazatokért cserében vállalja, hogy nem a saját feje után megy, hanem következetesen végrehajtja az általunk felvázolt programot!

Nibiru. 2007.06.05

Firissítve: 2009.03.11

* Az Utolsó Magyar Pár elnevezés Borlától (EIN) származik, akinek a webhelye sajnos már  nem üzemel. Az ő engedélyével  írtam át ennek az ideiglenesen létrejövő pártnak a nevét ahol szó van róla. Az általam írt szövegben eredetileg Nem Párt Párt (NPP) szerepelt, utalva arra, hogy nem mint hagyományos párt fog működni. A párt, ha megszületik, nem valószínű, hogy UMP néven fog működni, ennek több oka is van. Például, hogy a jelenleg a francia parlamentben abszolút többséggel rendelkező párt neve is UMP. Ennek a tagja Sárközy is. Nem mellesleg az UMP.HU domaint 2003-ban már regisztrálta valaki.
 


 


 

                                       Copyright (c) nibiru.hu  - Minden jog fenntartva. A felhasználási feltételekről itt olvashatsz.