nibiru.hu

 

 


Veritas Vincit!

Honlapom folyamatosan
építés alatt. (v 0.4.56)

Nyitóoldal, változásokInformatikaPolitika, közélet Magyar SzívvelEgészségSzabadidő, hobbiTudományEgyéb írások

Új rendszerváltás - Miért pártok nélkül?                                                                   2007.06.07

Barátaim oldalai


Miért pártok nélkül? (1.)

(Ez az írásom része a Gondolatok egy új rendszerváltáshoz c. összeállításnak.)


Egyiket sem!

Elgondolkozott már valaki azon, hogy miért nincs olyan rubrika a választási cédulán, hogy  "Egyiket sem"? Vajon mit tennének a pártok, ha az emberek kifejezhetnék a véleményüket, egy ilyen egyszerű módon? Összevissza kampányolnának, majd az emberek elmennének szavazni, és beikszelnék azt a rubrikát, hogy egyiket sem! Sokkal kevesebb lenne az otthon maradó szavazó, mert nem kényszerülnének rá hogy a legkisebb rosszra szavazzanak. Ha a pártokon múlik, persze sosem lesz ilyen, mert ezzel magukat a pártokat lehetne kisöpörni a parlamentből. Igen komoly az esélye, hogy ha ma lenne a választás, biztos nyerő lenne az egyiket sem. Ha jól elő lenne készítve a dolog, könnyen előfordulhatna, hogy az emberek több mint kétharmada ezt jelölné be! 

Részlet A populizmus c. részből:

"Amíg azonban pártok lesznek, mindig lesz hazugság és pártmegfontolásból védett államtitok. Amíg pártok lesznek, ők fogják megmondani, hogy mi a jó nekünk és hogy kikre szavazzunk. Amíg pártok lesznek, továbbra is listás szavazáson fognak bejutni olyanok a Házba, akik bár alig tettek valamit a nemzetért, a pártok mandátummal jutalmazták azért hogy jól dolgoztak a párt érdekében. Amíg pártok lesznek, minden negyedik évben óriási pénzeket kell majd költenünk a saját adóforintjainkból arra, hogy nézzük, és hallgassuk a kampánynak nevezett pártpropagandát. Amíg  pártok lesznek, addig őket is el kell majd tartanunk. Amíg pártok lesznek, úgy alakítják a törvényeket, ahogy az a külpolitikai, vagy lobbiista elvárásoknak, vagy éppen a saját érdeküknek tetszik. Amíg pártok lesznek, az emberek többsége csak színekre, arcokra fog szavazni, így a "demokrácia" továbbra sem lesz több mint egy szépségverseny, ahol beszélni is illik tudni. Amíg pártok lesznek, a nemzetközi nagytőke fogja meghatározni hazánk politikáját, akármit is mondanak most."

A piramis probléma

A jelenlegi képviseleti demokrácia egyik alapproblémája, hogy egy hatalmon lévő kormány működése a győztes pártok vezetési struktúrájára épül. Ez a struktúra piramis alakú, és a benne elfoglalt pozíciók elnyerése nem demokratikusan történik. A legkülönbözőbb egyéni ambíciók, érdekérvényesítési képességek, valamint belső hatalmi harcok és a párttagok közötti egyezségek, olykor pedig szimplán a szex dönti el, hogy ki hol helyezkedik el egy párt piramisában. Amikor egy párt győz a választáson, akkor ezt a becsontosodott érdekviszonyokból kialakult struktúrát viszi magával a hatalomba. Amit aztán a piramis tetején kitalálnak, azt a párt többi része végrehajtja.

Az új demokráciában ez pont fordítva történik majd. Az irányítási szerkezetnek egy hókristályhoz hasonló szerkezetűnek kell lennie, azaz laposnak, és megfelelőnek ahhoz, hogy senkinek ne álljon érdekében az információk megtartása. A hókristály közepén elhelyezkedő választott vezetők (miniszterek) pusztán csak végrehajtók.

Párt-titkok, államtitkok

Hogy egy koalíció megkötésekor a pártok, (vagy inkább a pártvezetők) egymás között  milyen alkukat kötnek, azt sem tárják a nyilvánosság elé. Így fordulhat elő, hogy egy törpe párt, mint az SZDSZ, aránytalan hatalomhoz jut egy koalícióban, csak azért, mert a másik pártnak szüksége van arra a pár nyamvadt szavazatra a parlamentben, vagy az általa befolyásolt médiára a hatalomban maradáshoz. És akkor még nem is beszéltem a  pártérdekek miatt államtitokká minősített dolgokról. Hosszú a lista. Ha nincsenek pártok, és minden abszolút nyilvánosságot élvez, ilyen nem fordulhat elő.

A korrupció és a tőke befolyása

A pártos demokrácia melegágya a korrupciónak és ez ellen lehetetlen tenni bármit is törvényi szabályozásokkal, mert a pártok jellegüknél fogva eleve korrumpálhatóak.
A multinacionális cégek a pártokba és a képviselőkhöz áramló illegális pénzeikkel irányítják a szavazógépet úgy, hogy az nekik kedvezzen. Ha egy érdekcsoport, vagy akár egy maffia jól van pozícionálva a médiában, akkor tökéletes diktatúrát, vagy őt kiszolgáló rendszert képes kialakítani maga körül. Egy valódi demokráciában (főleg egy pártok nélküli részvételi demokráciában) esélyük sem lenne, és ezt nagyon jól tudják.

A média

A színházdemokráciák működtetésében a média szerepe a leghangsúlyosabb. A nemzetközi tőke a médián keresztül teremti meg az elfogadás és beletörődés hangulatát. A média mossa a kezeket tisztára, vagy sároz be tisztességes politikusokat megrendelésre. Ennek számtalan példáját említhetnénk. Egy pártok nélküli demokráciában egyénileg indulna mindenki, azaz nem lehetne valakit kipécézni, hogy azzal a nekik nem tetsző párt hitelét ássák alá. Egy pártok nélküli demokráciában nincsenek a pártok által kitalált irányelvek és útmutatások, irányított, és előre megbeszélt együtt szavazások, csak lelkiismereti szabadság van. Ilyen körülmények között a média, pontosabban annak tulajdonosi és irányító körei nem tudnak állást foglalni. Ha sikerül megvalósítani a pártok nélküli demokráciát, akkor már nem lesz szüksége senkinek sem médiahátszélre így az újságíróknak nem marad más választása, mint ami eredetileg is a feladatuk lenne: a civil kontroll gyakorlása.

(Pár mondatot itt lapátoltam magamtól a Populizmus c. részből, mert nagyon ide kívánkozott.)


Az emberek megosztása

Az embereket egymás ellen uszító, megosztó politizálás alapvető természete a jelenlegi képviseleti rendszereknek. Mindaddig, amíg pártok léteznek, megmarad az emberek közötti megosztottság, a politikában pedig ott maradnak a hatalomra vágyók, a megélhetésiek, és a korruptak. Az összes megosztó, álbékülő, és demagóg.

Ambíciók

A rendszert alapjaiban kell tehát szétbontani. A jelenleg alkalmazott áldemokrácia (demokratúra, moneykrácia) helyett egy valódi népképviseleten alapuló, alulról szerveződő és építkező, pártok nélküli demokrácia megteremtése vált szükségessé, ahol a hatalmat köztiszteletben álló patrióták gyakorolják. Olyan független emberek, akiket a választók ismernek, tisztelnek és alkalmasnak találnak a feladatra, hogy őket képviselje, akiknek talán soha az életben meg sem fordult a fejében, hogy képviselők legyenek.

Ma ezzel szemben olyanok közül választhatunk, akik saját magukat ambicionálják a hatalomra, és akiknek a valódi személyiségüktől igen távol álló showimage-ét a pártok építik föl. Közpénzen. Egy mai választáson ismeretlen emberekre szavazunk, mert bár kívülről úgy tűnik, mintha élő személyekre voksolnánk, valójában csak pártokra szavazhatunk. Abból is mindig csak a legkisebb rosszra.

Pártérdekek

A pártok soha nem fognak olyan törvényt hozni, amely beleszólhatna a pártok belső demokráciájának kialakításába. A jelenlegi szabályozás pedig pusztán arra szorítkozik, hogy a pártalkotmányok ne ütközzenek törvénybe. Ráadásul egy pártalkotmányt is úgy lehet csűrni-csavarni, ahogy csak tetszik. Tipikus példa erre Torgyán József, aki a pártalkotmányra hivatkozással verte szét az FKgP-t.

A pártos demokrácia nem kozmetikázható, nem javítható. Ha valakiknek sikerülne is létrehoznia egy alulról építkező valóban demokratikus pártot, mely a feltétlen becsület és tisztesség mentén alakítaná ki saját belső demokráciáját, akkor az a párt örökre megmaradna kis pártnak, mert a nemzetközi pénzoligarchia és a lobbitőke azokat a pártokat támogatná, akiket a maga érdekében befolyásolni képes. Egy új párt létrehozása tehát - legyen bármilyen makulátlan és tisztességes is - értelmetlen, ha az a párt pártként kíván politizálni. Legalábbis Montecuccoli óta.

A meglévő rendszert jobbítani szándékozó új párt létrehozása azért sem jelentene megoldást, mert már a megjelenése pillanatában kénytelen lenne állást foglalni politikailag, így azonnal beleragadna a média, és a politikai szereplők által ráaggatott címkék mocsarába. Nem beszélve arról, hogy az emberek szemében az új párt, nem lenne más, csak ami: már megint egy újabb pártocska. Egy ilyen pártra csak legyintenének egyet a választók. Soha sem lenne képes a jelenlegi helyzetben igazi tömegbázist teremteni. 

A mozgalom, az alapítvány és a párt

A rendszert tehát alapjaiban kell megváltoztatni. Ehhez azonban előbb egy önszerveződő mozgalomra van szükség. A mozgalomnak nem szabad részt vennie a napi politikában, helyette a szervezet minden energiáját az új, pártok nélküli demokratikus rendszer kidolgozásába kell fektetnie. Az érdeklődőknek pedig meg kell mondani az igazat: egy új rendszerváltáson dolgozunk. Olyan rendszeren amilyen még nem volt eddig, de ha megvalósul, az példaértékű lehet a világ minden béke- és igazságszerető népe számára.

A mozgalom későbbi alapítványa biztosítaná hogy a megfelelő kritikus tömeg elérésekor
párttá válva kiléphessen a színre. Hogy miért kell ideiglenesen párttá szerveződni, annak sajnos megvannak az okai, melyről egy következő részben írok majd. Részben azért, mert ma ez a törvényes kerete annak, ha indulni - és nyerni - akarunk egy választáson. Sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt teljesen függetlenül induló képviselőkkel megoldani, de be kell lássam, az nem járható út. Túl nagy a pénzlobby és a pártok hatalma a médiában. Egy laza "független jelöltek szövetsége" azt hozná magával, hogy a pártok színeiben indulók közös erővel mocskolnák a független jelölteket. Ha veszély van, ma is ezt művelik! Könnyen megtehetik, mert egy független jelöltnek nincs látható programja, ezért nem jelent alternatívát azoknak, akik konkrétumokat akarnak hallani. A független jelöltek mögött nem áll apparátus, pénz, nem jelennek meg velük a színen őket erősítő népszerű arcok. A független jelölt egyedül van! Ezt a magányt lenne hivatott megszüntetni a majdani párt. Ez a párt azonban pusztán elnevezésében és jogszerű működésében lenne párt, amely aztán egy választási győzelem esetén alkotmánymódosítással tiltaná be a pártokat, beleértve önmagát.


Nibiru 2007.06.07

Szerkesztve: 2007.08.31
 


 

                                       Copyright (c) nibiru.hu  - Minden jog fenntartva. A felhasználási feltételekről itt olvashatsz.